Når du vil nå dine mål hurtigere kan du bruge en teknik som hedder Positiv Mental Visualisering. Positiv – fordi udelukkende positive ord og tanker skal bruges. Mental