Tankernes proces.

colorado42

Du tænker både med ord og i billeder. Når du snakker til dig selv, tænker du ”verbalt” det vil sige med ord. Når du visualiserer med dit indre øre ”hører” en melodi eller ”lugter” dufte som ikke er der, tænker du i billeder. Du kan også føle følelser som hører sammen med billeder.

Forskellige dele af hjernen er ansvarlige for måden at tænke på. Groft sagt kan man sige at den venstre halvdel, ofte kaldet den bevidste del, hovedsageligt er optaget af at tænke med ord. Dette omfatter al tænkning, som har med logik, tal, sprog og ord at gøre. Den højre hjernehalvdel, den ubevidste, tænker mere i billeder og forestillinger. Med den type tanker kan du føle dig sikker på noget, uden at være i stand til at forklare, hvordan du ved det.

De fleste mennesker er mere opmærksomme på deres verbale tanker end på deres billede forestillinger. Når du visualiserer, er du mere opmærksom på billederne, end på de ord du tænker. Uanset hvordan du tænker, vil dette få betydning for, hvordan du takler dit vægtproblem. Og du kan altid blive bedre til at visualisere og træne dig op til at tænke flere positive tanker.

80/20 reglen

Den menneskelige natur er ofte indrettet sådan, at før man begynder at arbejde med positiv tænkning, har man allerede brugt 80 % af sin energi til at finde ud af hvad der er galt. Der er lavet undersøgelser som viser, at vi kun bruger 20 % energi på at finde ud af, hvad der er godt og hvad der kan gå godt. Negative spor er indgroede og tager tid at om at programmere til det positive. Går du over en eng en gang, vil det næppe sætte spor.

Går du 100 gange i det samme spor, bliver det til sidst til en lille sti, og går du der endnu flere gange, bliver det til sidst til en lille vej. Det samme sker med dine tanker. De sætter også spor og danner mønstre i hjernen. Skal de om programmeres, er hemmeligheden at forandre holdningen og øve, øve og atter øve.

Uanset hvilket problem det drejer sig om, er vore oplevelser ikke andet end et udtryk for vores indre tanker. Hvis man foragter sig selv, kan det være et udtryk for, at der er noget ved en selv, som man ikke bryder sig om. Men har man ikke denne tanke, opstår følelsen heller ikke. Ændrer man tanker, ændrer man opfattelsen og følelsen forsvinder.

Tanker -> Handling -> Følelse

Følelser hænger nøje sammen med vort spisemønster. Vi spiser ofte fordi vi er vrede, frustrerede stressede og kede af det osv. Vi tænker tanker, tankerne leder til en handling og handlingen leder til en følelse.Hvis vi kan styre vores tanker kan vi også styre vores følelser. Hvis du føler dig utilfreds og sulten, så start med dine tanker. Tænker du positive tanker – vil du få positive handlinger og dermed også positive følelser.

Kroppen sender også budskaber til underbevidstheden.

Hvis du sætter dig med hovedet i hænderne og ser meget fortvivlet ud, og du gør det længe nok – så vil du bagefter føle dig ganske deprimeret.Hvis du sørger for at din krop er ret og fin, og du har lidt struttende energi i måden du bevæger dig på, eller måden du sidder på, så vil dette trænge igennem til dit følelsesliv. Vær derfor opmærksom på din holdning – fordi den vil give effekt på dine følelser.

Skulle du en dag føle at du har lyst til at give op på grund af en slankedag der har været hård, så pas på du ikke synker sammen og begynder at synes, at det er synd for dig. Så har du nemlig fanget dig selv i din egen skal.Hvis du skal gøre noget konkret for at holde fast ved et billede af dig selv, for at motivere dig til at blive slankede – ville du så hænge et billede af dig selv op på køleskabsdøren som viser, hvor du ser tykkest ud eller ville du hænge det flotteste billede op – hvor du ser ud som om du har hele verden i din hule hånd, og du virkelig synes du ser flot ud??

Hæng det flotteste billede du overhovedet kan finde op!!

Så er det lettere at motivere sig selv til at blive så flot som på billedet. Ser du derimod noget du ikke kan lide så kan du let få lyst til at straffe dig selv. Straffer du dig selv får du et dårligt selvbillede.Det er derfor vigtigt at du ser dig selv sådan som du ønsker at være når du har nået dit mål.HUSK dette og fokuser på dit mål.

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *